Հեղինակ՝ Գագիկ Մամուլյան

Ինչպես կրճատել տրանսպորտային ծախսերը՝ տրասպորտային միջոցի ճիշտ ընտրության ու շահագործման միջոցով

13.05.2016 | Երեւան | Հայաստանում ավտոմեքենա ընտրելիս դրա գնից, մակնիշից ու տեխնիկական վիճակից բացի այլ պարամետրերի քչերս ենք լուրջ ուշադրություն դարձնում: Որպես ավտոսիրող համաձայն չեմ այն պնդման հետ, որ ավտոմեքենան լոկ փոխադրամիջոց է, բայց այդ պնդման մեջ կա ճշմարտության մեծ չափաբաժին: Ավտոմեքենա ընտրելիս պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել, թե դա գնելուց հետո ինչ ծախսեր են պահանջվում ու արդյո՞ք դրանք գումարային հաշվարկով շատ անգամ չեն գերազանցում մեր մինչ այդ պահանջվող տրանսպորտային ծախսերը: Օրինակ՝ տաքսուց օգտվելը օրական 20 կմ երթի դեպքում ավելի շահավետ է, քան սեփական մեքենայով երթևեկելը: Սակայն Հայաստանում շատերն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում գնում են ավտոմեքենա՝ զգալիորեն մեծացնելով...

Read More

Թարմացումներ

Արխիվ ըստ ամիսների