Հեղինակ՝ Ծովինար Խաչատրյան

Մարքեթինգային միջոցառումների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմները

09.06.2016 | Երեւան | Հարց, թե ինչպես կարելի է առավել արդյունավետ կազմակերպել մարքեթինգային ակցիան: Փնտրման արդյունքում իհարկե հանդիպում էին որոշ նյութեր, որոնք սակայն նյութերը վճարովի էին և հնարավոր էր կարդալ դրանց միայն առաջին երկու նախադասությունները: Փորձեցի կարդալ մարքեթինգային միջոցառումների վերաբերյալ հոդվածներ և գրքեր: Այստեղ էլ արդյունքը մեծ չէր, քանի որ հանդիպածս գրականությունն ու հոդվածներն իրարամերժ տեղեկատվության հիմքով էին կառուցված: Եվ այսպես, նախ սահմանենք, թե որոնք են մարքեթինգային միջոցառումները: Այսօր զարգացած երկրներում ընդունված և գործող տերմին է Marketing mix-ը, ինչը պարունակում է անգլերեն 4P-երը` Product-արտադրանք, Price-գին, Place-տեղ, Promotion-առաջմղում: Ի մի բերելով այս 4 տարրերը, ֆիրմաների շուկայագետները կառուցում են հետագա մարքեթինգային...

Read More

ԶԼՄ- ների կառավարում: ԶԼՄ-ների հետ փոխհարաբերվելու խնդիրը PR-ում

27.04.2016 | Երևան | Բացի այն, որ ԶԼՄ-ները  PR-ի դրսևորման կարևոր ոլորտ են, նաև մեծ դեր են խաղում հասարակական կարծիքի ձևավորման գործում, ուստի կարծում ենք, որ PR-ի մուտքի և զարգացման փուլերը անքակտելիորեն կապված են Հայաստանի երրորդ հանրապետության մամուլի զարգացման փուլերին: Մամուլի նկատմամբ քաղաքական հովանավորության երևույթը Հայաստանում գնալով տարածվում է: Տարբեր ուժեր անթաքույց կարողանում են «լեզու գտնել» մամուլի հետ և դրա միջոցով լայնածավալ PR ակցիաներ իրականացնել: Իհարկե, չպետք է մոռանալ մամուլի փոքր տպաքանակի մասին, որը հաճախ խափանում է տարբեր մարդկանց շահերից բխող PR-ի իրականացումը, սակայն աղմուկ, այնուամենայնիվ, հաջողվում է բարձրացնել: Հատկապես ընտրությունների շեմին հիմնադրվում կամ ստեղծվում են թերթեր, որոնց հիմնական...

Read More

Թարմացումներ

Արխիվ ըստ ամիսների